Sebarealizácia

dáva zjednotenie tela,
mysle a duchovnej podstaty človeka
Vytvára základný predpoklad
pre zdravie a harmóniu.

Čo je Sahadža meditácia?

Sahadža joga je jedinečná meditačná metóda, založená na skúsenosti nazvanej Sebarealizácia (prebudenie Kundalini), ktorá je možná u každého človeka. Týmto začína v človeku vnútorná transformácia, vďaka ktorej sa môžeme stať morálnymi, vnútorne zjednotenými a vyváženými. V skutočnosti môže človek cítiť všeprenikajúcu božskú silu chladného vánku, ktorá je popisovaná vo všetkých náboženských a duchovných tradíciách. Toto je uskutočnenie tejto transformácie, ktoré sa dnes deje po celom svete a bolo dokázané a odskúšané tisíckami ľudí vo viac ako sto krajinách sveta.