Meditačné
kurzy pre
verejnosť

Ako a kde sa naučiť meditovať ?

Vo viacerých mestách na Slovensku organizujeme bezplatné meditačné kurzy alebo stretnutia pre verejnosť. Ak máte záujem dozvedieť sa viac a získať praktické skúsenosti s meditáciou Sahadža jogy, navštívte niektoré z  verejných meditačných stretnutí. Obzvlášť v začiatkoch (ale aj neskôr) tieto programy poskytujú príležitosť zažiť hlbšiu radosť kolektívnej meditácie a tiež je tu priestor na otázky či nové poznatky. Sahadža joga je o zlepšení ľudských podmienok a rovnako aj vašich vlastných, o zdieľaní tejto skúsenosti s ostatnými, čo prináša veľký prospech. Meditácie sa konajú pravidelne raz týždenne na uvedených miestach, v uvedený čas. Vstup na všetky programy Sahadža jogy je bezplatný.

Banská Bystrica

ul. ČSA 20, II. poschodie, č. dv. 212

program pre začiatočníkov

ul. ČSA 20, II. poschodie, č. dv. 212

program pre začiatočníkov

Bratislava

Základná škola, Hlboká cesta

program pre začiatočníkov

začíname 18.9.2019

Cik Cak Centrum, Jiráskova, Petržalka

program pre začiatočníkov

Začíname 15.9.2019

Dunajská Streda

ZŠ Smetanov háj 286/9

program pre začiatoníkov

Hlohovec

pešia zóna, miestnosť nad Westernom

program pre začiatočníkov

Hnúšťa

Budova Slovenskej pošty

program pre začiatočníkov

Košice

Podnikateľské centrum, Hroncova 3

program pre začiatočníkov

Nižný Skálnik

Dom Kultúry

program pre začiatočníkov

Piešťany

Klub Rozmarín, Teplická 132

program pre začiatočníkov, každú stredu okrem prvej v mesiaci

Rimavská Sobota

Soľná jaskyňa, Sedliacka 32

program pre začiatočníkov

Senica

Nám. Oslobodenia 9/12, II. poschodie, III. podlažie

program pre začiatočníkov

Trnava

Mestská športová hala, Rybníková 15, klubovňa číslo 2

program pre začiatočníkov

Veľké Teriakovce

budova Materskej školy

program pre začiatočníkov

Zvolen

Okružná 131

program pre začiatočníkov

Žilina

Materské centrum Levík, Ružová 5

program pre začiatočníkov

Materiály pre základný kurz