Chladný vánok
vibrácii

Sebarealizácia je prebudenie Kundalini v strednom kanáli, jej preniknutie cez šesť čakier nad krížovou kosťou a vystúpenie vrcholom hlavy (oblasť fontanely) vo forme jemnej chladnej fontány. Samotné slovo fontanela znamená “malá fontána”, čo ukazuje na starodávne poznanie fenoménu Sebarealizácie. Sebarealizácia bola vždy najvyšším cieľom všetkých náboženstviev a duchovných tradícií vo svete. Ale bolo veľmi ťažké získať túto skúsenosť. Dnes sa to však stalo masovým fenoménom a Sebarealizáciu je možné dosiahnuť bez námahy vďaka Sahadža joge. Sahadža joga je neoceniteľný dar, ktorý ľudstvu venovala Šrí Matadži. Slovami Šrí Matadži: “Sebarealizácia je prvý dotyk s Realitou.” “V našom vnútri máme svoju Matku, v našom srdci, a ona je prebudená, bude sa o nás starať. Dáva všetku ochranu, ktorú potrebujeme. A vôbec ničoho sa netreba obávať.” “Kundalini vás lieči, zlepší vás, dá vám všetky požehnania. Zbaví vás trápení na hrubej úrovni,” hovorí Šrí Matadži. Prejavy energie Kundalini sa nazývajú vibrácie, čo je približný preklad slova zo sanskritu - Čaitanya. Šrí Matadži hovorí: “Čajtanja (vibrácie) je integrujúca sila vášho fyzického, mentálneho, emocionálneho a náboženského ja.”

Význam Sebarealizácie

Sebarealizácia nie je nič iné ako návrat do skutočného domova, plného harmónie, rovnováhy, mieru.

Jednoducho povedané Sebarealizácia je, ako keď sa človek vráti domov, do skutočného domova - upevní si jednotu so svojou pravou podstatou, ktorá nie je vonku, ale vo vnútri človeka. Sebarealizácia nie je nič iné, ako návrat do skutočného domova, plného harmónie, rovnováhy, mieru. Je to stav človeka bez vplyvu vonkajších podmienok. Je to stav slobody - oslobodenie od bolestí a trápení, strachov, duality, napätia zo života. Nie je to sloboda v konaní, ale oslobodenie od ega a pripútaností. Je to tichý, rovnovážny stav bez stresov. Sebarealizácia je naším druhým narodením a oslobodzuje nás od dominancie našej mysle a emócií. Sebarealizácia sa označuje mnohými menami, ako: Druhé narodenie, Osvietenie, Oslobodenie, Mokša, Krst a je to konečný cieľ všetkých náboženstiev a duchovných tradícií sveta. Sebarealizovaný človek má telo a žije v tomto svete. Legitímne využíva materiálny svet tak, ako je to vhodné a nie pre uspokojovanie ega, ale pre sebazdokonalenie a realizovanie. Žije vo svete, ale je nad ním, nie je v ňom ponorený. Je oslobodený od strachu a obáv z pripútaností a nenávisti a stáva sa veľmi radostným a láskavým človekom. Sebarealizovaný človek sa teší stavom spojenia s božským. Človek si tiež rozvinie kolektívne vedomie. Môžete cítiť druhých ľudí a tiež seba. Váš súcit sa prebúdza a druhým rozumiete v ich podstate. Výsledok je vidieť v nádherných, milujúcich ľuďoch s jasnou mysľou a s otvoreným milujúcim srdcom. Potenciál na dosiahnutie tohoto stavu je zabudovaný v každom človeku vo forme Kundalini. Toto poznanie o Sebarealizácii je starodávne, ale dlho bolo prístupné len pre zopár duší. Bolo udržiavané v tajnosti a odovzdávané z učiteľa na žiaka, lebo dosiahnutie Sebarealizácie bolo veľmi zložité. V týchto moderných časoch môže každý dosiahnuť Sebarealizáciu vďaka Sahadža joge bez námahy. Je to po prvýkrát v histórii duchovnosti a je to dar Šrí Matadži pre celé ľudstvo. Táto transformácia nastáva, keď sa subtílna energia, nazvaná Kundalini, prebudí a stúpa v našom vnútri a upevní našu jogu alebo jednotu s prapôvodnou energiou.