Šrí Matadži
Nirmala Devi

Šrí Matadži Nirmala Devi v tichosti transformovala životy. Viac ako štyridsať rokov cestovala po celom svete a ponúkala bezplatné verejné prednášky a skúsenosť Sebarealizácie pre každého bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie či podmienky. Nielenže bola schopná túto výnimočnú skúsenosť druhým sprostredkovať, ale aj učila meditačné techniky potrebné na rozvoj tejto skúsenosti. Sú známe pod menom Sahadža joga. Šrí Matadži zastávala názor, že existuje vnútorný duchovný potenciál vo vnútri každého človeka a môže byť spontánne prebudený. Zdôrazňovala, že toto prebudenie, opisované ako Sebarealizácia, nemožno kúpiť. Za skúsenosť Sebarealizácie, ako aj za učenie meditácie Sahadža jogy sa nikdy neplatilo a nikdy sa platiť nebude. Vnútornej rovnováhe a redukcii stresu, ktoré sprevádzajú praktizovanie meditácie Sahadža jogy sa už dnes tešia stovky, tisíce ľudí po celom svete. Schopnosť rýchlo a jednoducho aktivovať našu vnútornú duchovnú energiu a zažiť prospech tohoto prebudenia odlišuje Sahadža jogu od iných foriem meditácie. Pomocou praxe je človek schopný usmerniť svoju vlastnú energiu, napraviť mentálne, fyzické a emocionálne nerovnováhy a dosiahnuť stav pohody, vyrovnanosti a naplnenia. Okrem Sahadža jogy, ktorá je dnes upevnená vo viac ako sto krajinách, Šrí Matadži založila mimovládnu organizáciu pre opustené ženy a deti, niekoľko medzinárodých škôl s komplexným vzdelávacím programom, zdravotné centrá, ponúkajúce liečenie pomocou techník meditácie Sahadža jogy a akadémiu umení na oživenie klasických zručností tanca, hudby a maľby. Šrí Matadži sa narodila 21. marca 1923 v kresťanskej rodine v indickom štáte Maharaštra. Ako mladá sa aktívne zúčastnila hnutia za nezávislosť Indie. Bývala v ašráme Mahátmu Gándhiho. Manžel Šrí Matadži, pán C. P. Shrivastava, odišiel do dôchodku z postu generálneho tajomníka Námornej organizácie OSN. Za svoju celoživotnú prácu bola poctená mnohými oceneniami, z ktorých vyberáme: dvakrát nominovaná na Nobelovu cenu mieru; 1997 - oficiálny záznam amerického kongresu, vyjadrujúci poctu za prácu pre ľudstvo; čestný člen prezídia Petrohradskej akadémie vied a umení, 1986 - osobnosť roku menovaná talianskou vládou; čestný doktorát PhD. z kognitívnych vied na Ekologickej univerzite v Rumunsku.