Sahadža joga

Slovo "sahadža" v jazyku sanskrit znamená spontánny a tiež vrodený, "joga" znamená jednotu s Bohom. Potenciál pre duchovné prebudenie a vzostup je vrodený v každom človeku. Tento potenciál je možné aktivovať pomocou jedinečného živého procesu v Sahadža joge. Tento jedinečný objav uskutočnila Šrí Matadži Nirmala Devi (v roku 1970). Proces Sahadža jogy je spontánny a prirodzený. Je to technika na prebudenie sily Kundalini, ktorá leží v spiacom stave na spodku chrbtice (krížová kosť - os sacrum) každého človeka. Proces prebudenia Kundalini (Sebarealizácia) je spontánny a dáva radosť, čo je dosť protichodné oproti bežne rozšíreným nesprávnym informáciám o jej prebudení. V človeku je uložených sedem základných čakier (energetických centier). Týchto sedem čakier zodpovedá za náš fyzický, emocionálny a mentálny blohobyt. Ak raz získame Sebarealizáciu, začneme cítiť tieto centrá subtílneho systému, ktoré sú v nás. Keď Kundalini stúpa a prechádza cez šesť centier (ktoré sú uložené pozdĺž chrbtice) a prenikne oblasťou fontanelovej kosti na vrchole hlavy, a tak vyživuje a obnovuje centrá (čakry) a človek sa cíti zrelaxovaný, tichý a plný života. Tieto centrá sa starajú o naše fyzické, mentálne a emocionálne potreby. Tieto centrá získavajú osvietenie. Keď Kundalini prenikne cez posledné centrum, ktoré je v oblasti fontanely (ktorá je v detstve mäkká), spája sa so všeprenikajúcou silou božskej lásky. Chladný vánok, ako nádherné vibrácie, začne prúdiť z dlaní a cez prsty. Môžeme tiež cítiť chladný vánok ako vychádza z oblasti fontanely na našej hlave. Toto je prvá skúsenosť Sebarealizácie. Druhou skúsenosťou pri vzostupe Kundalini je, že v nás vytvorí bezmyšlienkové vedomie (Nirvičar Samadhi). Ľudia stále premýšľajú o budúcnosti alebo o minulosti. Keď Kundalini stúpa, tieto myšlienky sa stíšia. Medzi myšlienkami je malý priestor (vilamba), ktorý sa začne zväčšovať a vzniká stav úplného ticha. Vtedy sme v prítomnosti, ale bez myšlienok, bez starostí, bez hnevu a zotrvávame v prítomnosti, ktorá je realitou a minulosť a budúcnosť nás neovplyvňujú.

Kvality v čakrách