Video galéria

 

Želanie byť zjednotený s Božským


Aj keď je v Indii cítiť blízkosť k Bohu, existuje tu stále veľa vecí, ktoré ľudí rozdeľujú.


Želanie byť zjednotený s Božským je nad kastami a rasami. Šrí Matadži ponúka spôsob, ako vytvoriť toto spojenie a cítiť mier vo vnútri. Je na jednotlivcoch, ako prehĺbiť túto skúsenosť.


Ak raz dokážu vystúpiť vyššie, nad kastu a ritualizmus, tak spôsob, akým spolupracujú, sa zmení.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html