Video galéria

 

Výskum vplyvu meditácie


Záznam z televíznych správ v Austrálii o vplyve meditácie na mentálne zdravie človeka. Štúdia ukazuje, že krátke meditácie počas dňa významne ovplyvňujú našu mentálnu pohodu.


Zdá sa, že meditácia má na človeka ochranný vplyv. Tí, ktorí meditujú viac ako dva roky sú na tom o desať percent lepšie ako ľudia, ktorí nemeditujú.

Tí, ktorí nefajčia a nepijú sú na tom dokonca ešte lepšie.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html