Video galéria

 

Technika na uvoľnenie stresu


V reportáži austrálskej televízie sa hovorí o povolaniach, ktoré sú najstresovejšie a o vplyve stresu na produktivitu práce.


V rozhovore popisuje Dr. Ramesh Manocha efektívnosť Sahadža jogy.


Predstavuje techniku a jej jednoduchosť, radosť z ticha a prítomného okamihu.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoRodina.html