Video galéria

 

Televízny štáb skúša meditáciu


Televízny štáb austrálskej TV show počas “Národného dňa redukcie stresu” v Austrálii hľadá spôsoby, ako byť bez stresu.


Na pracovnom stretnutí Dr. Ramesh Manocha prezentuje techniku Sahadža jogy, ktorá prenesie účastníkov “do iného priestoru.”


Vyjadrujú svoje prekvapenie a radosť z výsledkov. “Bolo to úžasné,” hovorí jedna

z prítomných.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html