Video galéria

 

Prvé prebudenie a Sebarealizácia


Šrí Matadži popisuje prvé skúsenosti s dvíhaním Kundalini u druhých ľudí.


Najskôr to boli dvaja ľudia. Avšak keď ďalší začali mať záujem, tak sa začali stretávať na tichom mieste za mestom. Zakrátko aj títo ľudia cítili chladný vánok Ducha. Boli to úprimní hľadači.


Šrí Matadži im radila ako ďalej rásť tým, že sami seba pozorujú ako svedok a vnímajú zmeny, ktoré v nich prebiehajú.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html