Video galéria

 

Ideálny otec a vodca


Vzdelaný človek, ktorý bojoval za svojich ľudí, tak si spomína Šrí Matadži na svojho otca Prasada Rao Salve.


Opisuje skvelého človeka zásad a ideálov. Bol jedným z vedúcich predstaviteľov v boji za nezávislosť Indie, odhodlaný nastúpiť do väzenia, kde strávil niekoľko rokov.


Jeho veľké sebaobetovanie inšpirovalo Šrí Matadži v jej životnej práci, pomáhalo jej rozvíjať zmysel pre rozlišovanie správneho a nesprávneho.


 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html