Video galéria

 

Nezávislosť Indie


Šrí Matadži spomína na úlohu svojej rodiny v boji za nezávislosť Indie.


Na obetovanie sa pre politickú slobodu, tak, ako to robil Mahátma Gándhi. Dokázal svojou charizmou transformovať ľudí na nové osobnosti. Indovia začali cítiť, že už nie sú bezmocní, ale že sú súčasťou niečoho veľkého.


Z tohoto politického boja sa dnes môžeme naučiť ako dosiahnuť slobodu svojho ducha.


 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoGanapatipule.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html