Video galéria

 

Miesto zvané Ganapatipule


Na západnom pobreží Indie, neďaleko malej dediny nazvanej Ganapatipule a svätého chrámu Šrí Ganéšu, našla Šrí Matadži zvláštne miesto. Tu sa stretávali ľudia z celého sveta a zažívali duchovný vzostup. Hovorila: “Zistíte, že ľudia pôjdu veľmi hlboko.”


Spomienka na tieto prvé dni v osobnej výpovedi.


Zámer bol v tom, aby boli ľudia spolu, meditovali a mali prístup ku Šrí Matadži.

 

Rodinný život a vlastenectvo

Ideálny otec

Boj za nezávislosť

Dcéry spomínajú

******************

******************

******************

******************

Mnohí stále hľadajú

Želanie byť zjednotení

Miesto zvané Ganapatipule

Stretnutie, ktoré malo význam

Teraz je ten čas

Prvé prebudenie

******************

******************

Meditácia zbavuje stresu

Život bez stresu

Výskum vplyvu meditácie

Televízny štáb medituje

Prvá skúsenosť

Technika meditácie v TV

******************

******************

VideoOtec.html
VideoNezavislost.html
VideoDcery.html
VideoHladanie.html
VideoZjednotenie.html
VideoStretnutie.html
VideoCas.html
VideoPrebudenie.html
VideoUvolnenie.html
VideoNoStres.html
VideoVyskum.html
VideoTVmeditacia.html
VideoPrvaSkusenost.html
VideoUvolnenieStresu.html
VideoRodina.html